Welkom op de website van de
Vrienden van Guineo

Wie zijn wij? | Wat doen wij? | Hoe kan ik geld doneren? | Studiehuis Casa Las Ranas | Contact

Wie zijn wij

De Vrienden van Guineo is een in Wenen geregisteerde Stichting (ZVR 150389897) die actief is vanuit Oostenrijk, Duitsland en Nederland. Ons doel is culturele activiteiten – met name gericht op de ontwikkeling van kinderen – in het Zuidmexicaanse dorp Guineo Primera Seccion te bevorderen. Waarom juist Guineo? Dit dorp is gelegen in de tropische mexicaanse bondsstaat Tabasco. Het telt ca. 3.000 inwoners, één grote en meerdere kleine dorpswinkels, enkele kerken van verschillende religieuse groeperingen, twee bierverkooppunten, een electricien, een installateur, twee automonteurs, en… dat was het. Stop! We zijn de krappe kleuterschool en de griezelig slechte lagere school vergeten, waarvan de kinderen na 3 jaar onderwijs nog steeds niet hun eigen naam kunnen schrijven. De bevolking bestaat voor het grootste deel uit landproletariaat, dat door middel van tijdelijke baantjes (bijvoorbeeld als hulpkracht in de bouw of als schoonmaakster) probeert in de eerstvolgende grotere stad Villahermosa de eindjes aan elkaar te knopen. Er is geen toegang tot middelbaar of zelfs hoger onderwijs – er zijn nog steeds analfabeten in het dorp – en geen cultureel aanbod.

In dit dorp hebben twee oprichters van de Stichting (Violette Geissen, 51, bodemkundige) en Christian Kampichler (55, ecoloog) en hun dochters Carmen 11 en Charlotte 9) meerdere jaren gewoond, een huis gebouwd en veel mensen in hun hart gesloten. Toen ze verhuisden, wilden zij het dorp iets achterlaten en hebben daarom samen met vrienden de Stichting “Vrienden van Guineos” opgericht. Sinds oktober 2009 stelt de Stichting zich tot doel samen met de hulp van donateuren uit Oostenrijk, Duitsland en Nederland diverse activiteiten te realiseren, die het culturele leven en de opleidingskansen voor de inwoners van Guineo kunnen verbeteren.

paginabegin

Wat doen wij

Het hoofdproject van de Vrienden van Guineo is het door Violette en Christian gebouwde woonhuis, de Casa Las Ranas (de kikkers, benoemd naar de honderden kikkers, die met hen in het huis getrokken waren en inmiddels natuurlijk zijn vertrokken). De woning dient nu als studiehuis, waar dorpskinderen kosteloos bijles krijgen in lezen, schrijven en rekenen, maar waar eveneens muziek-, toneel-, teken- en yogalessen worden aangeboden. Op wonderbaarlijke wijze kunnen de kinderen na enkele maanden onderwijs in de Casa Las Ranas daadwerkelijk lezen en schrijven… Het aanbod in de Casa Las Ranas is toegankelijk voor kinderen van 6 tot 12; tussen de 40 en 50 kinderen staan inmiddels ingeschreven. Meer over de Casa Las Ranas leest u hier.

Rechts: De „Casa Las Ranas“ ih het tropische Mexico

Naast de Casa Las Ranas steunen wij ook enkele kinderen door middel van
sponsoring. Voor veel kinderen is het onmogelijk toegang te krijgen tot middelbare schoolopleidingen vanwege de hoge inschrijfgelden of alleen al door de dagelijkse reiskosten. Een maandelijkse gift van 50 Euro kan al een getalenteerd kind uit Guineo een betere toekomst verschaffen en een uitweg uit de armoede betekenen. Een voorbeeld van een actuele sponsoring leest u hier.

Alle activiteiten in Guineo worden door mensen gegeven, die Violette en Christian persoonlijk hebben aangesteld. Zij hebben regelmatig contact met elkaar en garanderen, dat alle ontvangen donaties daadwerkelijk ter plaatse ingezet worden.

paginabegin


Hoe kan ik geld doneren?

Het leeuwendeel dat de Vrienden van Guineo moet financieren, is de Casa Las Ranas: voortdurend zijn donaties nodig voor de maandelijkse personeelskosten van ca. 500 Euro. Doneert u alstublieft op de rekening van de Vrienden van Guineo:

IBAN AT901420020010931674 (BIC EASYATW1) ten name van „Freunde Guineos“

Het gedoneerde bedrag gaat direct naar de Casa Las Ranas. Wilt u liever een kind persoonlijk steunen, neemt u dan contact op met het bestuur van de Vrienden van Guineo. Na ruggespraak met Irene, vestigingshoofd en organisator van de Casa Las Ranas , zullen wij een kind voorstellen en u meedelen, waarvoor financiële middelen nodig zijn.

Actuële donatienieuws

Jeroen van Zuylen is van 15 – 18 juli het 98ste Vierdaagse van Nijmegen meegelopen (Foto rechts: Jeroen net tot zijn doel geraakt). Hj doet dat elk jaar en laat zich sponsoren voor een goede doel. Dit jaar gaaf hij het geld aan de Vrienden van Guineo en wij zeggen „Hartelijk bedankt!“ voor 442 €!


paginabegin

De Casa Las Ranas

Op de foto rechts ziet u het team van de Casa Las Ranas. Irene (in het midden met haar dochtertje Ivana) was meerdere jaren werkzaam als kindermeisje van Carmen en Charlotte, de dochters van de oprichters van de Stichting; zij leidt de organisatie ter plaatse (aanmelding van de kinderen, aanschaf van lesmateriaal etc.) en onderwijst lezen, schrijven en rekenen.

Ruth (voorste rij links) assisteert Irene tijdens de lessen en houdt het huis schoon.

Luis (achterste rij links) was muziekleraar, die wij konden aanstellen binnen het team, en die met de kinderen ook toneelvoorstellingen instudeerte, ze stimuleerte tot het schrijven van verhalen en met hen tekente en schilderte. Helaas werkt hij sinds januari 2014 niet meer bij ons.

Don Aurelio (voorste rij rechts) is de huismeester en zorgt voor huis en tuin.

(Rechts achter ziet u Melina, die Irene tijdens haar zwangerschapsverlof winter 2009/2010 vervangen heeft.)

De foto’s hieronder tonen de kinderen uit Guineo tijdens de les (links) en na een dans- en toneelvoorstelling in de zomer van 2010. Actueel nieuws uit de Casa Las Ranas vindt u hier.

paginabegin
Sponsoring Rosy

Rosy is 11 jaar oud, interesseert zich voor kunst en schilderen, voor boeken en vooral voor muziek. Met haar moeder, haar stiefvader en twee broers en zussen woont zij in een één-kamer woning van ca. 35 m². Geld is er voor het meest noodzakelijke maar niet voor muzieklessen. Wat voor kinderen uit Europa vanzelfsprekend is – een muziekinstrument leren te bespelen en muziek maken – blijft voor veel kinderen in Mexico een droom… Susanne uit Oostenrijk sponsort Rosy; door haar gift kreeg Rosy twee jaar lang de mogelijkheid naast de gezamelijke muzieklessen in de Casa Las Ranas, één uur privéles per week te volgen. Gelukkig beschikt de Casa Las Ranas over een pianino (zie foto rechts: Rosy met haar pianoleraar). Een ander droom van Rosy is ooit haar vrienden Carmen en Charlotte in Europa te kunnen bezoeken. Daarom zit ze nu sinds het voorjaar 2014 en plaats op piano op engelsles.

paginabegin


Actueel nieuws uit de Casa Las Ranas

Zomer 2011: Ons studiehuis werd ondersteund door Nederland in de vorm van Hielke en Tineke. Na een rondreis van een half jaar door Latijnsamerika verbleven zij een maand bij ons en gaven de kinderen Engelse les – kosteloos! De kinderen van Guineo hebben hen snel in het hart gesloten en wilden hen niet meer laten gaan (zie beide foto’s onderaan).
Bestuur 2012-2014 van de Vrienden van Guineo:
Voorzitter: Michael Klein, Wenen, Oostenrijk
Penningmeester: Christian Kampichler, Wageningen, Nederland
Correspondentie: Violette Geissen, Wageningen, Nederland

Contact


Letzte Aktualisierung: 9. Juli 2012

paginabegin